- Giáo viên Tổng phụ trách Đội: Hoàng Thị Thu Trang