- Bí thư chi bộ: Bùi Hữu Mạnh
- Phó bí thư chi bộ: Bùi Đức Nguyên.
- Chi ủy viên: Trần Thị Hằng.